Publikation

Code of conduct in the public sector

Vejledningen om god adfærd i det offentlige er nu oversat til engelsk.

Download
pdf (4,9 MB)

Vejledningens målgruppe er de godt 800.000 offentligt ansatte i kommuner, regioner og staten. Vejledningen kan anvendes af både de ansatte, ledere, faglige organisationer og private interessenter. Den engelske version af vejledningen kan bruges til at fortælle udenlandske interessenter om reglerne for offentligt ansattes adfærd i Danmark.

Den nye vejledning er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af regeringen, KL og Danske Regioner