Publikation

God adfærd i det offentlige

Vejledningen er rettet til alle i den offentlige sektor - såvel medarbejdere som chefer.

Den beskriver grundlæggende regler og vilkår for arbejde i det offentlige og kommer også med eksempler og anbefalinger til, hvordan konkrete problemstillinger kan løses, f.eks. hvis der skulle opstå en interessekonflikt mellem en ansats hoved- og bijob.