Publikation

Lønoversigt 1. april 2020

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Lønoversigt pr. 1. april 2020