Publikation

Lønoversigt 1. oktober 2021

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Lønoversigt pr. 1. oktober 2021

Lønoversigten viser de gældende satser på basisløntrin og tillæg for udvalgte statslige personalegrupper pr. 1. oktober 2021.

Vær opmærksom på, at aftalefornyelser udsendes ved cirkulære løbende, mens lønoversigten kun udgives ifm. ændringer i reguleringsprocenten. Derfor kan der opstå midlertidige uoverensstemmelser mellem lønsatserne i enkelte aftaletekster og lønoversigten. I sådanne tilfælde skal satserne i aftaleteksten anvendes.

Ved OK21 blev en række organisationsaftaler fornyet. På udgivelsestidspunktet for denne version af lønoversigten er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sammen med de faglige organisationer stadig i færd med at redigere bl.a. følgende aftaler, som har betydning for satserne i lønoversigten:

  • Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten
  • Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)
  • Overenskomst for akademikere i staten