Publikation

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pensionstabeller pr. 1. april og 1. oktober 2021

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pensionstabeller pr. 1. april og 1. oktober 2021 er udkommet.

Pensionstabellerne for regulering af tjenestemandspensioner mv. foreligger nu i en elektronisk version.