Rekruttering og opstart

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der betyder, at staten skal blive endnu bedre til at tiltrække kandidater og til at fastholde dem.

Derfor er vi i gang med at udvikle analyser, inspiration, vejledninger og andre værktøjer, der kan styrke rekrutterings- og opstartsprocesser på statens arbejdspladser. Fælles løsninger skal styrke rekruttering i staten

På tværs af statens arbejdspladser er der mange af de samme udfordringer og behov i forbindelse med rekruttering og opstart. Derfor arbejder vi for at tilbyde statslige ledere og HR-medarbejdere adgang til fælles redskaber, analyser og viden. Målet er at understøtte en fælles vidensopsamling og –deling, som kan være med til at sikre, at statens arbejdspladser er sunde, attraktive og velfungerende.

Ny analyse skal afdække indsatsområder

En ny analyse skal indkredse de indsatsområder, der kan styrke rekruttering i staten og sikre, at statens arbejdspladser er på forkant med muligheder og udfordringer på fremtidens arbejdsmarked. Analysen trækker på både kvalitative og kvantitative data, og vi forventer at have analysen klar til publicering i løbet af 1. halvår 2021. Du kan følge med i analysen og vores indsatser på rekrutteringsområdet på denne side.

Du kan også hente viden og inspiration til rekruttering og opstart på statens arbejdspladser her.

Hvis du vil vide mere om systemunderstøttelse til rekruttering, så kan du læse videre her.

Kontakt

Søren Kreilgaard
Specialkonsulent
Kontor for Arbejdsmiljø, Samarbejde og Kompetenceudvikling
T   +45 3527 1134
E   sokre@medst.dk