Statens Center for Rekrutteringstest

Statens Center for Rekrutteringstest (SCR) er en fællesstatslig enhed, der tilbyder at gennemføre test ved lederrekrutteringer for statslige institutioner – med undtagelse af selvejende institutioner. Den primære målgruppe er institutioner, som ikke har en intern løsning for test.


Vores ydelser

Centeret tilbyder at gennemføre testforløb med person- og logikanalyse i forbindelse med lederrekrutteringer. Vi assisterer i hele ledelseskæden op til topledere – dvs. fra de første stillinger med ledelsesopgaver i lønramme 35 og op til lønramme 38, primært i kategorierne:

• Vicedirektører, afdelingschefer
• Kontorchefer, enhedschefer og sektionsledere
• Chefkonsulenter med personaleledelse
• Teamchefer og teamledere
• Souschefer, faglig ledere

Ydelsen vil være uden omkostninger for brugerne.

Teamet i centeret består af erfarne rekrutteringstestpartnere. I tæt samarbejde med ansættende leder gennemfører vi rekrutteringstest og kandidatvurdering med henblik på at sikre ansættende leder et mere nuanceret og kvalificeret beslutningsgrundlag.

Centerets testkoncept udvikles løbende med henblik på at tilbyde testydelser, der imødekommer de statslige institutioners behov bedst muligt.

Mulighed for certificering 

Fra 2022 bliver det muligt for de statslige institutioner at få medarbejdere (fx HR- eller rekrutteringskonsulenter) certificeret i testværktøjer gennem Statens Center for Rekrutteringstest. Der er tale om mulighed for at blive certificeret i både et kognitivt testværktøj og et personlighedsværktøj. Begge dele hos den leverandør, som SCR har indgået aftale med. Ved interesse i at høre mere om disse værktøjer samt hvem, der har mulighed for at blive certificeret, kan SCR kontaktes på scr@medst.dk.

Ansøgning om assistance til test- og kandidatvurdering

Når du skal besætte en mellemlederstilling, kan vi assistere i den sidste del af rekrutteringsprocessen ved at gennemføre test og vurdering af de kandidater, som du efter 1. samtale ønsker at invitere videre til 2. samtale. Bestilling af bistand til test, med angivelse af ønsket dato og tidspunkt for testtilbagemelding, foretages hér.

Af hensyn til vores fælles planlægning bedes du foretage bestillingen i god tid - helst inden annoncering og minimum 4 uger før testsamtalerne forventes afholdt. 

Når vi har modtaget bestillingen, vil du inden for tre hverdage blive kontaktet af en rekrutteringstestpartner. I afholder et opstartsmøde og gennemgår processen, og rekrutteringstestpartneren vil her bidrage med råd og vejledning til den kommende proces.

Proces og opgavefordeling

Nedenfor illustreres de klassiske elementer i en fuld rekrutteringsproces, hvor dialogen med SCR og vores involvering i processen er markeret. Ved opstartsmødet (jf. pkt. 2) modtager du mere information om, hvordan vi samarbejder i processen. Her bidrager vi til jeres rekrutteringsproces med vores testydelse:

Process 1

Vores tilgang til anvendelse af test

Uanset om rekrutteringen omhandler en leder eller specialist, så er rekruttering et af de vigtigste ledelsesredskaber, en leder har. Når vi i Statens Center for Rekrutteringstest anvender tests i rekrutteringsprocessens sidste del, er målet at opnå et mere indgående og nuanceret kendskab til kandidaternes personlige profil. Sammenholdt med jobprofilen, som ansættende leder ønsker i sit team, kan lederen få et mere oplyst beslutningsgrundlag ved valg af den kandidat, der skal tilbydes stillingen.

Vi anvender en personprofil og en kognitiv profil. Personprofilen giver et detaljeret og nuanceret billede af testtagerens personlighed og præferencer. Den kognitive profil måler den generelle kognitive evne. Kognitive evner indikerer en persons indlæringsevne og dermed, hvordan man forstår instruktioner og løser problemer. 

Etik

Brugen at test i forbindelse med rekruttering vil altid foregå i tæt samspil og dialog med kandidaten selv, da vi anser det for vigtigt, at testværktøjet aldrig står alene men indgår som et dialogværktøj til verifikation af hypoteser ved en samtale. Besvarelsen benyttes som ét delelement i den samlede vurdering af kandidatens egnethed i forhold til en given stilling.

Vi følger til enhver tid retningslinjerne som beskrevet af Dansk Psykologforening ’Retningslinjer for brug af test i erhvervslivet’.

Kontakt

Pernille Sørensen
Chefkonsulent
Statens Center for Rekrutteringstest
Kontor for Ledelse og Arbejdsliv (LEA)
T   +45 35 27 11 92
E   persr@medst.dk