Inspirationsmateriale til forebyggelse, kortlægning og håndtering af seksuel chikane

På denne side finder du eksempler på materiale, der er udarbejdet til at vejlede arbejdspladser med at forebygge, kortlægge og håndtere krænkende handlinger.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet nye, interne retningslinjer med inspiration fra andre statslige arbejdspladser. Dette materiale, samt eksempler på vejledninger, dialogkort, retningslinjer og kampagnesider fra andre organisationer, kan ses her. Disse eksempler har til formål at give inspiration til, hvilke elementer der kan være gode at have med i sine retningslinjer om forebyggelse, kortlægning og håndtering af seksuel chikane.