Andreas fra ledelsesområdet

Jeg sidder med ledelsesområdet i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og mine primære arbejdsopgaver består i at implementere en tværoffentlig aftale om ledelse og kompetencer, der er indgået mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Formålet med aftalen er at sikre bedre rammevilkår for ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, og i samarbejde med forskere fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet er jeg blandt andet i gang med til at udvikle et fællesoffentligt koncept for ledelsesevaluering til stat, kommuner og regioner.

 

Portrætfoto af Andreas

Jeg sætter stor pris på, at mit job er kendetegnet af en bred opgaveportefølje og faglige udfordringer. På den samme dag kan jeg sidde med alt fra udbudsprocesser og forskningsreviews til økonomistyring og møder med eksterne samarbejdspartnere. Alt sammen kræver, at du ikke er bange for at bevæge dig ud på ”ukendt terræn”, hvor svarene ikke er givet på forhånd.

I de fleste arbejdsopgaver er der som regel mange hensyn, der skal gå op i en højere enhed, og det forudsætter, at du kan kombinere et strategisk udsyn med et blik for detaljen. Det er en balancegang, som jeg øver mig på hver dag. Inden for mit fag findes ikke ”opskrifter på god ledelse”, og det betyder, at mit job som regel er præget af kompleksitet og ’wicked problems’.

Mit kontor besidder en faglig tyngde, som jeg trækker på hver eneste dag. Mine kollegaer formår at udfordre vanetænkningen om offentlig ledelse, og det bidrager til, at vi bedre kan forstå og forbedre vilkårene for ledere i den offentlige sektor. Kontorets arbejde er tæt knyttet til styrelsens ”formålsparagraf”, der handler om at sikre gode rammer for de statslige arbejdspladser. Et formål der skaber mening og resonans for alle i styrelsen.

Vores daglige opgaveløsning er forankret i en arbejdskultur, der er præget af holdånd og fællesskab, hvor komplekse og tværgående udfordringer løses gennem samarbejde og nytænkning.

De fleste vil skrive under på, at ledelse spiller en stor rolle i deres arbejdsliv. God ledelse kan føre til bedre resultater og større arbejdsglæde, og derfor er det et privilegie at få lov til at arbejde med, hvordan vi forbedrer de ledelsesmæssige rammevilkår for de omkring 46.000 offentlige ledere.

Før jeg blev ansat i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen var jeg ansat i Ledelseskommissionens sekretariat, hvor jeg var med til at gennemføre en række analyser af offentlig ledelse.