Mød Birthe fra arbejdsmiljøområdet

Mit arbejdsfelt er arbejdsmiljø, primært psykisk arbejdsmiljø, med særligt fokus på interessevaretagelse på statens områder. Det betyder, at jeg repræsenterer staten som arbejdsgiver i en lang række råd, nævn og udvalg inden for arbejdsmiljøområdet bl.a. Arbejdsmiljørådet, Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bestyrelse.

Portrætfoto af Birthe

Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Et godt arbejdsmiljø er meget vigtigt for alle, der er på arbejdsmarkedet, for omkostningerne ved et dårligt arbejdsmiljø er høje både for den enkelte og for samfundet. Derfor er det også meget vigtigt, at vi som arbejdsgivere medvirker til at understøtte det gode arbejdsmiljø – og det brænder jeg for. 

Et særligt kendetegn ved mit arbejde er, at jeg har utroligt mange samarbejdsrelationen uden for styrelsen. F.eks. har jeg et tæt samarbejde med de øvrige offentlige arbejdsgivere i Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, ligesom jeg også samarbejder med de private arbejdsgiverorganisationer, de faglige organisationer og forsknings institutioner.

Rigtigt meget arbejde inden for arbejdsmiljøområdet er organiseret i partsfælles fora, hvor vi bl.a. igangsætter forskellige initiativer med henblik på at skabe forbedringer, men også mere konkret samarbejder om at udvikle materialer og værktøj, som arbejdspladser kan benytte.

Hvordan vil du beskrive arbejdsånden i dit kontor og i styrelsen?

I mit kontor har vi vidt forskellige arbejdsområder. Det betyder, at jeg er alene på mit felt, så fagligt jeg har ikke så meget tilfælles med mine kontorfæller, men kollegialt har vi et godt arbejdsmiljø.

Derudover oplever jeg generelt en meget stor imødekommenhed og hjælpsomhed på tværs af styrelsens kontorer, når jeg har brug for bistand i forhold til f.eks. noget omkring overenskomster eller dataanalyser.

Hvorfor er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen en attraktiv organisation for dig at arbejde i?

Jeg er tiltrukket af, at arbejde i politisk styrede organisationer og jeg er særligt optaget af den offentlige sektor som arbejdsplads. Her er begge dele. Den offentlige sektor er spændende fordi den servicerer alle borgere i landet. Det giver både nogle særlige muligheder, men også nogle særlige udfordringer, som kan påvirke arbejdsmiljøet.

Hvad har du tidligere beskæftiget dig med, før du kom til styrelsen?

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i arbejds- og organisationspsykologi, desuden har jeg også en Master i Ledelse og Innovation med i bagagen. Jeg har primært beskæftiget mig med organisations- og ledelsesudvikling samt psykisk arbejdsmiljø. Jeg har praktiseret som krisepsykolog og i en årrække var leder af en enhed for HR, Uddannelse og Arbejdsmiljø.

Det betyder, at jeg har et indgående kendskab til stort set alle facetter af det psykiske arbejdsmiljø, og ved derfor, hvor galt det kan gå, når ansatte kommer ud for en arbejdsulykke, oplever mobning og chikane eller rammes af stress, men jeg ved også, hvor inspirerende det er, at arbejde et sted med stor trivsel og gode mulighed for at bruge kompetencer til at skabe yderligere forbedringer.

Endelig har jeg erfaringer fra arbejde i både den kommunale-, den regionale- og private sektor, ligesom jeg også har været ansat i en faglig organisation.