Mød Frederik fra overenskomstområdet

Jeg arbejder i kontoret for implementering af overenskomster og sidder med en række forskellige opgaver inden for forskellige overenskomstområder. Jeg arbejder med de generelle aftaler om arbejdstid og ferie og med specifikke aftaler på blandt andet Grønlands-, forsvars- og HK-områderne.

Kan du kort beskrive det område, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

En væsentlig del af arbejdet består i rådgivning og vejledning af arbejdsgivere. Samtidig opstår der også uenigheder og tvister mellem faglige organisationer og arbejdsgivere, hvor vi skal medvirke i løsningen af uenigheden. Derudover er forhandlinger af nye overenskomster en stor del af arbejdet. Forhandlingsopgaverne består udover selve forhandlingerne af en række faglige og strategiske projekter i løbet af forberedelsesprocessen.

Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Tre af de områder, der udover covid-19-sager har fyldt mest i min kalender, er ferie, arbejdstid og Grønland. De er både udfordrende og spændende på hver deres måde. Mens feriereglerne er komplekse og har stor detaljegrad, er arbejdstidsreglerne en blanding af centrale og lokale aftaler, hvilket gør enhver sag om arbejdstid forskellig fra tidligere sager. Grønlandsområdet er sit helt eget, fordi det statslige arbejdsmarked i Grønland på forskellige måder adskiller sig fra det danske, og fordi det er et område med væsentlig politisk bevågenhed.

De tre forskellige områder viser udmærket, at det, der både er spændende og udfordrende, er at skulle håndtere meget forskelligartede områder, som omfatter en bred vifte af opgaver – lige fra vejledning og rådgivning til forhandling af nye overenskomster.

Hvordan vil du beskrive arbejdsånden i dit kontor og i styrelsen?

Mit kontor er præget af en høj grad af sammenhold og samarbejde. Det giver en god fællesskabsånd, og det er rart at vide, at der er altid er en kollega, der kan hjælpe til, hvis det er nødvendigt. På den måde føler man sig aldrig alene, og det er rigtig dejligt.

I styrelsen er der generelt et godt samarbejde mellem de forskellige kontorer. Jeg har mest haft sager, der også involverer kontoret for analyse og kontoret for jura og pension, og der har samarbejdet været rigtig godt. De forskellige kontorers fagligheder supplerer hinanden godt, og det gør, at vi sammen kan komme i mål med opgaverne.

Hvorfor er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen en attraktiv organisation for dig at arbejde i?

Styrelsen bliver ofte mødt af uventede og udefrakommende behov, som hurtigt skal prioriteres. Et eksempel er covid-19-udbruddet, der pludselig medførte, at en stor del af mine sædvanlige opgaver skulle sættes i bero, da situationen nu krævede, at helt andre opgaver skulle varetages - herunder hasteforhandlinger om ferie og arbejdstid i hele den offentlige sektor. Den omskiftelighed gør, at man aldrig kan vide, hvordan dagen udvikler sig, og det er meget spændende at være en del af.

Derudover er spændvidden af opgaver og kollegaernes forskellige faglighed en stor fordel, som gør, at rigtig mange kompetencer er samlet under ét tag.

Hvad har du beskæftiget dig med, før du kom til styrelsen?

Inden jeg kom til styrelsen, har jeg arbejdet hos både Folketingets Ombudsmand og Justitsministeriet, hvor jeg begge steder beskæftigede mig med almindelig forvaltningsret og hos ombudsmanden også socialforvaltningsret. Jeg har desuden tidligere arbejdet hos et advokatfirma med speciale inden for erstatnings- og socialret.