Mød Jakob fra overenskomstområdet

Jeg arbejder i Kontor for Implementering af Overenskomster (i daglig tale 'IO').

Jakob

Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

En væsentlig del af mit arbejde består i rådgivning og vejledning af arbejdsgivere. Jeg sidder med blandt andet ferieloven, samt forskellige fagområder. Til tider opstår der også uenigheder og tvister mellem faglige organisationer og arbejdsgivere, hvor vi skal medvirke i løsningen af uenigheden. Derudover er forhandlinger af nye overenskomster også en stor del af arbejdet. Næste gang der skal gennemføres overenskomstforhandlinger for hele det statslige område er i 2024, hvilke jeg ser utrolig meget frem til.

Hvordan vil du beskrive arbejdsånden i dit kontor og i styrelsen?

Mit kontor er præget af en høj grad af sammenhold og samarbejde. Det giver en god fællesskabsånd, og det er rart at vide, at der er altid er en kollega, der kan hjælpe til, hvis det er nødvendigt. På den måde føler man sig aldrig alene, hvilket giver mig en ro, når jeg begiver mig ud i nye opgaver.

I styrelsen er der generelt et godt samarbejde mellem de forskellige kontorer. Jeg har haft sager, der involverer kontoret for jura og pension, samt kontoret for analyse, og der har samarbejdet været rigtig godt. De forskellige kontorers faglighed supplerer hinanden godt, og det gør, at vi sammen kan komme i mål med opgaverne.

Hvorfor er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen en attraktiv organisation for dig at arbejde i?

Det er en styrelse, der har fingeren på pulsen. Vi bliver ofte mødt af uventede og udefrakommende behov, som hurtigt skal prioriteres. Den omskiftelighed gør, at man aldrig kan vide, hvordan dagen udvikler sig, og det er meget spændende at være en del af.

Derudover er spændvidden af opgaver og kollegaernes forskellige faglighed en stor fordel, som gør, at rigtig mange kompetencer er samlet under ét tag.

Hvad har du tidligere beskæftiget dig med, før du kom til styrelsen?

Inden jeg kom til styrelsen, arbejdede jeg i Dansk Erhverv, hvor jeg beskæftigede mig med arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet. Jeg vejledte medlemmer med udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven.