Gyldig fra

10 perspektiver på statslig topledelse

Et udvalg af danske forskere har på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens anmodning skrevet 10 forskerbidrag om krav og forventninger til statslig topledelse anno 2020.

Krav og forventninger til statslige topledere

I publikationen ’Statslig topledelse anno 2020: Rammevilkår, udfordringer og kompetencebehov – 10 perspektiver fra danske forskere’ giver en række danske ledelsesforskere deres bud på, hvordan landskabet for statslig topledelse tager sig ud i dag.

Forskerne har givet deres perspektiv på hvilke krav og forventninger, der møder de statslige topledere. Bidragene spænder over et bredt felt med alt fra fælles-offentlige løsninger, gaveøkonomi og mobiliseringsledelse til politisk tæft, meta-kompetencer og meningsskabelse.

Kompetenceprofiler for statslige topledere

Publikationen er blevet til som en del af et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, hvor Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal udforme kompetenceprofiler for styrelsesdirektører og afdelingschefer. Disse skal supplere den eksisterende departementschefprofil, der samtidigt justeres.

Kompetenceprofilerne har til formål at skabe klarhed om forventningerne til statens topledere, hvilket er nyttigt for toplederne selv, den politiske ledelse og de resterende ledelsesniveauer. Konkret kan profilerne anvendes til rekruttering, kompetenceudvikling og vurdering.

Læs mere om forskerbidragene her.