Gyldig fra

Cirkulære om aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har opdateret bilag 1 til cirkulæret. Herudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer og præciseringer i cirkulæret. Der er ikke foretaget ændringer i parternes aftale af den 18. juni 2018, der derfor er vedlagt uændret.