Gyldig fra

Endelig procentregulering og lønoversigten pr. 1. februar 2021

Den endelige regulering af løn og tjenestemandspensioner pr. 1. februar 2021 er nu fastsat

Som følge af en fejl i Danmarks Statistiks lønindeks for den statslige sektor pr. 3. kvartal 2020, blev den statslige lønregulering pr. 1. februar 2021 tidligere på måneden foreløbigt sat i bero. Danmark Statistik har nu udbedret fejlen og offentliggjort en korrigeret opgørelse af den statslige lønudvikling pr. 3. kvartal 2020. På baggrund af den korrigerede statslige lønudvikling pr. 3. kvartal 2020 kan den endelige reguleringsprocent pr. 1. februar 2021 nu fastsættes.

Som følge af OK18-forliget mellem CFU og Finansministeriet ændres reguleringsprocenten for statsansattes lønninger pr. 1. februar 2021 til 10,2211 (grundbeløb marts 2012), og samtidig ændres reguleringsprocenten for tjenestemandspensioner til 45,8279 (grundbeløb oktober 1997).

Den endelige reguleringsprocent pr. 1. februar 2021 har fortsat virkning fra 1. februar 2021. Der vil ved næstkommende lønudbetaling ske efterregulering af lønninger og pensioner med tilbagevirkende kraft, så der tilpasses til den korrekte reguleringsprocent pr. 1 februar.

Læs mere om den statslige reguleringsprocent

Den nye lønoversigt pr. 1. februar kan tilgås her