Gyldig fra

Gradvis tilbagevenden til statslige arbejdspladser

Fra søndag den 16. januar 2022 lempes begrænsningerne for fysisk fremmøde på statslige arbejdspladser gradvist.

På de statslige arbejdspladser udmøntes Epidemikommissionens indstilling om gradvis lempelse af hjemmearbejde på følgende måde:

Fremmøde

 • Arbejdet på de statslige arbejdspladser skal indtil den 16. januar 2022 tilrettelægges med maksimalt 20 pct. fremmøde i det omfang, det er er muligt og hensigtsmæssigt.
 • I perioden fra den 16. januar til den 31. januar 2022 vil det være muligt gradvist at øge fremmødet på den enkelte arbejdsplads op til 50 pct. fremmøde. Begrænsningen gælder fortsat, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Det er op til det enkelte ministerområde at fastsætte hvordan en gradvis indfasning af 50 pct. fremmøde skal foregå og i hvilket tempo.
 • Fremmødeprocenten omfatter ikke medarbejdere, som ledelsen undta-gelsesvist har vurderet, ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, fx fordi de varetager kritiske funktioner.
 • Efter 1. februar vil der formentlig kunne ske yderligere opskalering af fremmødet. Fra den 1. februar til den 21. februar 2022 er det forventningen, at fremmødet på de statslige arbejdspladser gradvist vil kunne øges fra 50 pct. til 100 pct. Det vil dog afhænge af, at epidemien fortsat udvikler sig i en gunstig retning. Fra den 21. februar vil der alene være krav om coronapas. De øvrige smitteforebyggende tiltag vedrørende mødeafholdelse, mv., vil herefter bortfalde. Et fortsat krav om coronapas vil afhænge af, om covid-19 fortsat kategoriseres som samfundskritisk sygdom efter den 4. februar 2022.

Da der vil være mulighed for reduceret fremmøde på arbejdspladserne, gælder følgende tiltag ved det fysiske fremmøde:

 • Fremmøde forudsætter, at Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand mellem medarbejdere, hygiejne, udluftning mv., efterleves.
 • Fremmødet på arbejdspladsen kan eventuelt ske forskudt for at tage hensyn til myldretidstrafik.
 • Kravet om coronapas ved fysisk fremmøde er fortsat gældende forudsat at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Der gælder følgende anbefalinger om møder, kurser og arrangementer:

 • Møder afholdes i størst muligt omfang digitalt.
 • Eksterne fysiske møder begrænses eller holdes digitalt, når det er muligt.
 • Ved fysiske møder begrænses deltagerantallet.
 • Fysisk deltagelse på kurser og konferencer begrænses, men kan efter en konkret vurdering fra ledelsen ske, hvis det er særligt relevant.
 • Større personalearrangementer med mere end 50 deltagere afholdes digitalt.

Det er vigtigt, at man fortsat har fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning:

På siden finder man en række generelle anbefalinger om forebyggelse af smit-tespredning som fx anbefalinger om vaccination, isolation af smittede, afstand og begrænset fysisk kontakt, udluftning, håndhygiejne og rengøring.

Det er også vigtigt, at man fortsætter med at tage visse forholdsregler, hvis en medarbejder testes positiv for COVID-19, har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en person, der er testet positiv for COVID-19. Hvis en med-arbejder fx testes positiv for COVID-19, skal medarbejderen blive hjemme og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger: ’Hvis din test er positiv for COVID-19’

Se desuden:

Hvis der udmeldes skærpede lokale eller nationale tiltag for håndtering af COVID-19, skal disse altid følges.

Følg med på vores hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer vores Q&A med ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med corona-situationen.