Gyldig fra

Informationsmøder om OK21 (webinar)

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen inviterer statens arbejdsgivere til informationsmøde om OK21-resultaterne. Informationsmøderne er målrettet ledere i staten og medarbejdere i HR-funktioner på statslige arbejdspladser. Der er mulighed for at deltage 2 personer fra hver institution.

Webinar (1)

De statslige overenskomstresultater er nu endeligt vedtaget, og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen inviterer derfor ledere i staten og medarbejdere i HR-funktioner på statslige arbejdspladser til informationsmøder om OK21-resultaterne.

På møderne vil vi gennemgå forligene, og der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

Direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Signe Friberg Nielsen, byder velkommen.

Informationsmøderne afholdes:

  • 7. maj 2021 kl. 11.00-13.00 (lukket for tilmelding)
  • 18. maj 2021 kl. 14.30-16.30 (lukket for tilmelding)
  • 4. juni 2021 kl. 10.00-12.00
  • 18. juni 2021 kl. 10.00-12.00

Deltagelse på møderne kræver tilmelding.

Tilmeld dig ved at klikke på dette link

Der er en begrænsning på 100 deltagere pr. webinar.

Læs mere om OK21-resultaterne på vores hjemmeside