Gyldig fra

Klarhed over spisepause for statens ansatte

De faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er nået frem til en endelig klarhed over, hvem der har en overenskomstmæssig ret til betalt spisepause.

Frokost

Ved statens overenskomstforhandlinger i 2018 (OK18) aftalte parterne en præcisering af, hvem der har en ret til betalt spisepause. Efterfølgende opstod der på enkelte områder uenighed om forståelsen af aftalen.

Parterne har drøftet denne uenighed, og er nået frem til en endelig klarhed over reglerne om retten til betalt spisepause. Enigheden bekræfter, at alle ansatte på det statslige område har ret til en betalt spisepause. Det gælder dog fortsat ikke for en mindre gruppe ansatte, hvor det udtrykkeligt fremgår af overenskomsten, at der ikke gælder en ret til betalt spisepause.

Aftalen får især betydning for ansatte på visse undervisningsinstitutioner, som hidtil har tilrettelagt arbejdet uden betalt spisepause. De vil fra den 1. august 2020 også få ret til en betalt spisepause som en overenskomstsikret ret.  

Skatteminister Morten Bødskov udtaler:

”Det er afgørende, at medarbejderne og de faglige organisationer har tillid til den danske arbejdsmarkedsmodel og overenskomstsystemet. Det er nemlig medarbejderne og deres kompetencer, der er motoren i det danske samfund.

Set i det lys er jeg ekstra glad for aftalen mellem de faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Den er mere end blot en løsning på udfordringerne med frokostpauserne. Aftalen er et klart signal om, at vi sammen kan finde fælles løsninger gennem respekt og dialog. Og det er netop dét, den nye start på området handler om.”

Flemming Vinther, Formand for CFU udtaler:

”Vi er tilfredse med, at vi oplever en minister og en ny styrelse, som oprigtigt ønsker en ny start.

Dette er langt mere end pæne ord. Det viser i handling over for vores medlemmer og organisationer, at man ønsker dialogen og samarbejdet.

Med præciseringen kan vi nu med rette sige, at vi sammen har skabt forudsætninger for at tilliden mellem parterne igen er tilstede og dermed skabt et godt afsæt for, at OK21 kan blive præget og båret af gode og konstruktive forhandlinger.”

Lars Qvistgaard, Formand for Akademikerne udtaler:

”Det er glædeligt, at denne sag nu har fundet sin endelige løsning, så der ikke er tvivl om, at de statsansatte har ret til betalt spisepause. Jeg vil gerne kvittere for, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har vist sig villige til at finde en løsning på en sag, som stod og skyggede for det fremtidige samarbejde.

Læs forliget om spisepausen her

cfu.akademikernemedst logo