Gyldig fra

Kom på kursus i hybrid ledelse

Nu kan du komme på et nyudviklet kursus i hybrid ledelse – altså ledelse på en arbejdsplads, hvor medarbejderne delvist arbejder hjemmefra og delvist er fysisk tilstede på arbejdspladsen. Kurset er målrettet kontorchefer, og tilsvarende ledelsesniveauer i staten, med direkte personaleledelse.

Der er tale om et praksisrettet kursus, hvor du bl.a. introduceres til konkrete værktøjer, der kan bruges til at balancere din ledelse i forhold til fire centrale dimensioner af den hybride organisation: opgaveløsning, samarbejdsrelationer på tværs, arbejdsfællesskabet og de individuelle behov. Dette har til formål at sikre et helhedsorienteret blik, så rammerne for fleksibilitet understøtter kerneopgaven og de fælles mål.

Kurset gennemføres over 9 uger med to virtuelle møder af 2 timer samt to fremmøde dage.

Kurset begynder den 28. marts 2023.

Læs mere og tilmeld dig senest d. 8. marts her