Gyldig fra

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. april 2020

Lønoversigten pr. 1. april 2020 for udvalgte statslige personalegrupper er udkommet.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. april 2020 foreligger nu i både digitalt og trykt format. Den digitale version kan downloades her, og den trykte version kan bestilles hos Rosendahls boghandel (rosendahls.dk).

Lønoversigten viser de gældende satser på basisløntrin og tillæg for udvalgte statslige personalegrupper pr. april 2020. Tilsvarende publikationer for tidligere reguleringer af de statslige lønninger (fx pr. oktober 2019) havde navnet ”Finansministeriets lønoversigt”, men hedder nu fremadrettet ”Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt”.

 Du kan downloade lønoversigten pr. april 2020 her.