Gyldig fra

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. april 2021

Lønoversigten pr. 1. april 2021 for udvalgte statslige personalegrupper er udkommet.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. april 2021 foreligger nu i både digitalt og trykt format. Den digitale version kan downloades her, og den trykte version kan bestilles hos Rosendahls boghandel (rosendahls.dk).

Lønoversigten viser de gældende satser på basisløntrin og tillæg for udvalgte statslige personalegrupper pr. april 2021.

Indtil 2020 hed publikationerne med reguleringer af de statslige lønninger ”Finansministeriets lønoversigt”. Nu hedder de ”Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt”.

Du kan downloade lønoversigten pr. april 2021 her