Gyldig fra

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. april 2022

Lønoversigten pr. 1. april 2022 for udvalgte statslige personalegrupper er udkommet.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. april 2022 er udkommet. Den findes i både digitalt og trykt format.

Den digitale version kan downloades herunder, og den trykte kan bestilles hos Stibo Completes boghandel.

Lønoversigten viser de gældende satser på basisløntrin og tillæg for udvalgte statslige personalegrupper pr. 1. april 2022.

Vær opmærksom på, at aftalefornyelser udsendes ved cirkulære løbende, mens lønoversigten kun udgives i forbindelse med ændringer i reguleringsprocenten. Derfor kan der opstå midlertidige uoverensstemmelser mellem lønsatserne i enkelte aftaletekster og lønoversigten. I sådanne tilfælde skal satserne i aftaleteksten anvendes.

Ved OK21 blev en række organisationsaftaler fornyet. På udgivelsestidspunktet for denne version af lønoversigten er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sammen med de faglige organisationer stadig i færd med at redigere bl.a. følgende aftale, som har betydning for satserne i lønoversigten:

  • Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Indtil 2020 hed publikationerne med reguleringer af de statslige lønninger ”Finansministeriets lønoversigt”. Nu hedder de ”Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt”.