Gyldig fra

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. oktober 2021

Lønoversigten pr. 1. oktober 2021 for udvalgte statslige personalegrupper er udkommet.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. oktober 2021 er udkommet. Den findes i både digitalt og trykt format.

Den digitale version kan downloades herunder, og den trykte kan bestilles hos Rosendahls boghandel (rosendahls.dk).

Lønoversigten viser de gældende satser på basisløntrin og tillæg for udvalgte statslige personalegrupper pr. 1. oktober 2021.

Vær opmærksom på, at aftalefornyelser udsendes ved cirkulære løbende, mens lønoversigten kun udgives i forbindelse med ændringer i reguleringsprocenten. Derfor kan der opstå midlertidige uoverensstemmelser mellem lønsatserne i enkelte aftaletekster og lønoversigten. I sådanne tilfælde skal satserne i aftaleteksten anvendes.

Ved OK21 blev en række organisationsaftaler fornyet. På udgivelsestidspunktet for denne version af lønoversigten er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sammen med de faglige organisationer stadig i færd med at redigere bl.a. følgende aftaler, som har betydning for satserne i lønoversigten:

  • Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten
  • Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)
  • Overenskomst for akademikere i staten

Indtil 2020 hed publikationerne med reguleringer af de statslige lønninger ”Finansministeriets lønoversigt”. Nu hedder de ”Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt”.

Du kan downloade lønoversigten, som er gældende pr. 1. oktober 2021 her