Gyldig fra

Ny skabelon for sygefraværsskema

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har opdateret skabelonen til angivelse af sygefravær i forbindelse med sager om svagelighedspension.

I sager, hvor der skal afgives pensionsretlige udtalelser, skal arbejdsgiver udfylde og indsende et sygefraværsskema til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Skabelonen, som skal bruges, er blevet opdateret med angivelse af dato for udfyldelse af skemaet.

Det er vigtigt, at det er den nye skabelon, som anvendes fremover.