Gyldig fra

Nye smitteforebyggende tiltag på statslige arbejdspladser

I løbet af de kommende dage træder en række nye tiltag i kraft på de statslige arbejdspladser for at begrænse smitten med COVID-19 i samfundet.

I løbet af de kommende dage træder en række nye tiltag i kraft på de statslige arbejdspladser for at begrænse smitten med COVID-19 i samfundet.

Folketingets Epidemiudvalg har på baggrund af Epidemikommissionens indstilling besluttet at indføre nye tiltag for at dæmpe smitten i samfundet. Blandt tiltagene er der en række anbefalinger om hjemmearbejde og virtuel mødeafholdelse med henblik på at begrænse fysisk kontakt på arbejdspladser.

På de statslige arbejdspladser udmøntes anbefalingerne på følgende måde:

Fra fredag den 10. december 2021 kl. 16.00

Arrangementer, møder og kurser

  • Ingen større personalearrangementer med over 50 personer afholdes, herunder julefrokoster, personalefester, fredagsbarer m.v..
  • Mindre sociale arrangementer kan fortsat tilrettelægges med fokus på hygiejne mv.
  • Kontordage og interne seminarer mv. begrænses og tilrettelægges i fald de gennemføres med mulighed for afstand og fokus på hygiejne.
  • Møder afholdes i størst muligt omfang digitalt.
  • Eksterne fysiske møder begrænses eller holdes digitalt, når det er muligt.
  • Ved fysiske møder begrænses deltagerantallet.
  • Fysisk deltagelse på kurser og konferencer begrænses, men kan efter en konkret vurdering fra ledelsen ske, hvis det er særligt relevant.

Fra mandag den 13. december 2021

Fysisk fremmøde

  • Fremmøde på de statslige arbejdspladser reduceres som udgangspunkt til maksimalt 50 pct., hvor det er muligt og hensigtsmæssigt ift. at varetage opgaverne. Det er en lokal beslutning, hvordan fremmødet tilrettelægges på den enkelte arbejdsplads.
  • Den lokale tilrettelæggelse af det reducerede fremmøde skal ske under iagttagelse af Sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger om hygiejne, udluftning, afstand mv.
  • Fremmødet på arbejdspladsen kan eventuelt ske forskudt for at tage hensyn til myldretidstrafik, og der kan eventuelt benyttes et fast rotationsprincip for at mindske antallet af potentielle smittekontakter på arbejdspladsen.

Tiltagene forventes indtil videre at være gældende til og med den 6. januar 2022.

Det eksisterende krav om coronapas ved fremmøde er fortsat gældende på statslige arbejdspladser.

Det er vigtigt, at man fortsat har fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning:

På siden finder man en række generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning som fx anbefalinger om vaccination, isolation af smittede, afstand og begrænset fysisk kontakt, udluftning, håndhygiejne og rengøring.

Det er også vigtigt, at man fortsætter med at tage visse forholdsregler, hvis en medarbejder testes positiv for COVID-19, har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en person, der er testet positiv for COVID-19. Hvis en medarbejder fx testes positiv for COVID-19, skal medarbejderen blive hjemme og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger: 'Hvis din test er positiv for COVID-19'

Se desuden:

Hvis der udmeldes skærpede lokale eller nationale tiltag for håndtering af COVID-19, skal disse altid følges.

Følg med på vores hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer vores Q&A med ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med corona-situationen.