Gyldig fra

Retningslinjer for ansvarlig indretning af offentlige kontorarbejdspladser

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har sammen med KL og Danske Regioner den 11. november 2020 revideret retningslinjerne for indretning af offentlige kontorarbejdspladser. Retningslinjerne gælder på tværs af den offentlige sektor.

De fælles rammer for håndtering af corona på statslige kontorarbejdspladser er fortsat gældende og skal følges i de tilfælde, hvor der er overlap mellem hhv. retningslinjerne for den offentlige sektor og de fælles rammer for håndtering af corona på statslige kontorarbejdspladser.

Eventuelle særlige restriktioner, herunder lokale restriktioner, udmeldt af sundhedsmyndighederne skal altid følges forud for både de fælles rammer for håndtering af corona på statslige kontorarbejdspladser og retningslinjer for ansvarlig indretning af offentlige kontorarbejdspladser.

Læs retningslinjerne for ansvarlig indretning af offentlige kontorarbejdspladser her