Gyldig fra

Statens brug af vikarer under coronasituationen

Håndteringen af coronasituationen har været og er stadig en helt ekstraordinær opgave på de statslige arbejdspladser.

Flere statslige arbejdsgivere har skullet løse nye, samfundskritiske opgaver under stort tidspres, og omstændighederne omkring corona har gjort det vanskeligt at planlægge opgaveløsningen. Håndteringen af coronasituationen har derfor naturligt udløst et stort behov for hurtig rekruttering af medarbejdere til løsningen af de hastende opgaver.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens direktør, Signe Friberg Nielsen, udtaler i den forbindelse:

”Det er helt op til den enkelte statslige arbejdsplads at vurdere, om der skal benyttes vikarer fra et vikarbureau til en given opgave, sådan som det er set nogle steder i staten. Det, der er vigtigt er, at en sådan beslutning sker inden for rammerne af de regler, der er på området, som fx vikarloven, der tager stilling til ansættelsesvilkårene for vikarer, når vikarbureauet har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af anerkendte parter på det private arbejdsmarked. Beslutningen skal selvfølgelig også være både fagligt og sagligt velbegrundet i forhold til den opgave, vikarerne skal løse.”

Reglerne på området for vikaranvendelse skal følges, fastslår Signe Friberg Nielsen:

”Brugen af vikarer i staten skal følge de regler, der på området. Det vil sige, at når en statslig arbejdsgiver vælger at bruge vikarer fra et vikarbureau, så skal det være ud fra nogle driftsmæssige hensyn – fx, at man står i en ekstraordinær og midlertidig situation.”

De faglige organisationer på det statslige område har henvendt sig til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for at drøfte mulighederne for at anvende de statslige overenskomster i disse situationer. På et møde med organisationerne den 3. marts 2021 er sagen blevet drøftet, og styrelsen ser frem til at fortsætte dialogen med organisationerne.