Gyldig fra

Svar på spørgsmål fra medarbejdere om coronavirus/COVID-19

Som medarbejder i staten kan du her finde svar på en række af de mest stillede spørgsmål om, hvordan du som medarbejder er stillet og skal forholde dig under beredskabet iværksat som følge af coronavirus/COVID-19. Du kan altid kontakte din nærmeste leder, din tillidsrepræsentant eller din faglige organisation, hvis du har spørgsmål til, hvordan du som medarbejder er stillet og skal forholde dig under beredskabet iværksat som følge af coronavirus/COVID-19.

Læs aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 her.

Q/A til medarbejdere i staten

Får jeg fortsat løn?

Du får løn, også hvis det ikke er muligt for dig at udføre dit arbejde. Da du stadig er på arbejde, kan din arbejdsgiver disponere over din arbejdstid og sætte dig til opgaver efter behov.

Hvem bestemmer, om jeg skal møde ind eller arbejde hjemme?

Det er din chef, som bestemmer, om du skal møde på arbejde eller skal arbejde hjemme. 

Hvad hvis jeg ikke kan arbejde fuldt ud, fordi jeg skal passe børn, som ikke kan få pasning?

Hvis der er udfordringer i forhold til at arbejde i hjemmet, fx pasning af børn, skal du drøfte med din chef, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde, så både børn og arbejde kan passes.

Kan jeg aftale at afspadsere, holde ferie eller anden frihed?

Ja det kan du godt. Du skal tale med din chef om det. Allerede planlagt afspadsering, ferie eller anden frihed gennemføres fortsat.

Kan jeg blive pålagt at afvikle frihed?

Efter aftalen om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19, kan du blive pålagt at afvikle frihed med dags varsel. Det er din arbejdsgiver, der beslutter, om du skal afvikle frihed. Din arbejdsgiver beslutter efter dialog med dig, hvilken form for frihed, der i givet fald skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles.

Derudover kan du efter de regler, der gælder i dit ansættelsesforhold, herunder om varsling, blive pålagt at afvikle frihed.

Kan jeg blive bedt om at varetage opgaver, jeg ikke er ansat til?

Du skal som udgangspunkt lave det, som du er ansat til. Denne særlige situation kan dog kræve, at du kan blive bedt om at løse andre opgaver. 

Hvad må jeg, hvis jeg er hjemsendt, men ikke kan varetage mit arbejde?

Du skal aftale med din chef, hvad der skal ske, hvis du ikke kan varetage dit arbejde hjemmefra.