Gyldig fra / Gyldig til

Historisk - ikke gældende

Webinar om pensionsbidrag for tjenestemænd

Onsdag den 21. april 2021 kl. 10.00-11.30 afholder Medarbejder- og Kompetencestyrelsen webinaret ”Pensionsbidrag for tjenestemænd”.

På webinaret gennemgår Medarbejder- og Kompetencestyrelsen reglerne om pensionsbidrag for tjenestemænd, herunder:

• Pensionsbidrag til FL § 36
• Supplerende pension for tjenestemænd på gammelt lønsystem
• Supplerende pension for tjenestemænd på Ny Løn
• Pensionsbidrag ved pensionsalderoptjening under tjenestefrihed

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål på webinaret. Økonomistyrelsen deltager på webinaret med en kort gennemgang af systemunderstøttelsen i Statens Lønløsning i forhold til indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd.

Målgruppen for webinaret er fortrinsvis HR-medarbejdere i departementer og koncernfæl-les HR-funktioner, men HR-medarbejdere fra andre statslige institutioner mv. har også mulighed for at deltage.

Det er gratis at deltage i webinaret.

Tilmelding er ikke længere mulig.

Et Skype-link vil blive udsendt to dage inden afholdelsen.

Fristen for tilmelding er fredag den 16. april 2021 kl. 12.00.

Afbud sendes senest den 19. april 2021 kl. 12.00 til pension@medst.dk.