Organisation

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen blev etableret som styrelse i Skatteministeriets koncern den 1. oktober 2019. Det skete som resultat af en ressortomlægning, der fulgte efter folketingsvalget i 2019, hvor områderne for overenskomstforhandlinger, løn, pension, ledelse og personale blev flyttet fra Finansministeriet til Skatteministeriet.  

Styrelsen har ca. 100 medarbejdere og er lokaliseret i København. 

Vores opgaver

Kontorbeskrivelser

Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet er et partfælles rådgivningsorgan for samarbejdsudvalgene. Det er en fælles opgave for ledere og medarbejdere i staten at etablere en velfungerende samarbejdsudvalgsstruktur, og sekretariatet understøtter udvalgenes arbejde med rådgivning omkring Samarbejdsaftalen, kurser og mægling. 

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Sekretariatet varetager administrationen af Den Statslige Kompetencefond samt bistår statens arbejdspladser med rådgivning inden for kompetenceudvikling.