Kontor for Ledelse og Arbejdsliv (LEA)

LEA arbejder med at styrke og udvikle offentlig ledelse, som skaber værdi for borgere og samfund, og med at skabe gode rammer for trivsel, samarbejde, kompetenceudvikling og rekruttering på statens arbejdspladser.

LEA understøtter således de statslige arbejdspladser i arbejdet med at tiltrække, fastholde, inspirere og udvikle kompetente ledere og medarbejdere.

Det gør vi blandt andet ved at bidrage til:

  • Ledelsesudvikling på alle niveauer (PLUS-programmet)
  • Kompetenceudvikling
  • Rekruttering og opstartsprocesser
  • Et sundt arbejdsmiljø
  • Gode rammer for samarbejde

Kontoret arbejder blandt andet med udvikling, drift og administration af lederudviklingsforløb i staten samt en række initiativer under vores fagområder. Desuden arbejder vi med videndeling og varetager statens arbejdsgiverinteresser.

Herudover driver vi Kompetencesekretariatet og Samarbejdssekretariatet i samarbejde med de faglige organisationer.

LEA driver også Statens Center for Rekrutteringstest, som blandt andet yder hjælp til rekruttering af mellemledere i staten.

I arbejdet på vores fagområder understøtter vi implementering af politiske reformer og tværgående initiativer i den offentlige sektor.