Ledelsessekretariatet (LS)

Ledelsessekretariatet understøtter direktionens arbejde gennem fagligt stærke ledelses- og beslutningsgrundlag.

Bo Torp Henriksen
Bo Torp Henriksen - Kontorchef, Ledelsessekretariatet

Det overordnede formål for kontoret er at skabe optimale rammer for styrelsens direktion og understøtte direktionen gennem fagligt stærke ledelses- og beslutningsgrundlag.

Fokusområder:

 • Minister og folketingsbetjening
  Sekretariatet er kontaktpunkt mellem departement og styrelse i forhold til løbende sager, herunder sagsforelæggelse og mødeplanlægning.
 • Analyser, strategi og politikudvikling
  Sekretariatet er tovholder på styrelsens interne strategiarbejde.
 • Styring
  De centrale opgaver vedr. mål og resultatplan, interne arbejdsplaner, IT-sikkerhed,
  budgetter, personalepolitik og kompetenceudvikling, rekruttering, samarbejdsorganisation, arbejdsmiljøorganisation og facilitymanagement er placeret i LS.
 • Kommunikation og interessevaretagelse
  Ledelsessekretariatet arbejder med styrelsens hjemmeside, SoMe og intranet samt pressekontakt.