Coronatilforside
Virtuel.Ledelse.Forside
Sexchikane

Coronavirus (covid-19)

Vi rådgiver departementer og større styrelser om de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus. Vi opdaterer løbende de retningslinjer, som bliver påvirket af coronasituationen.

Virtuel ledelse

Det virtuelle rum byder på en lang række muligheder og greb, man som leder kan gøre brug af i sin dagligdag for at sikre sammenhængskraft, motivation og trivsel, når der arbejdes på distancen.

Seksuel chikane – håndtering og forebyggelse

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Overenskomstforhandlinger i staten

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forhandler og indgår overenskomster og aftaler for medarbejdere i staten. Overenskomstforhandlingerne på det statslige område - OK21 - blev igangsat den 15. december 2020.

Læs mere i vores tema om overenskomstforhandlingerne i staten her.

Seksuel chikane – håndtering og forebyggelse

"Seksuel chikane er helt uacceptabelt - også på de statslige arbejdspladser. Staten skal som arbejdsgiver forebygge seksuel chikane på alle niveauer. Og der skal være klare og kendte retningslinjer, der beskriver, hvordan vi griber ind og håndterer det, hvis det alligevel sker. Det skal være trygt at gå på arbejde!”

Signe Friberg Nielsen, direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Ledelsesudvikling

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne.

Overenskomster

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår overenskomster og aftaler for de ansatte i staten.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling kan være med til at ruste den offentlige sektor til fremtiden, og sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen.

Rekruttering

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der gør, at staten skal blive bedre til at tiltrække kandidater.

Samarbejde og arbejdsmiljø

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.

”Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ændrer pr. 1. januar 2021 praksis for tilkendelse af tilskadekomstpension til forhenværende tjenestemænd.

Praksisændringen er varslet på styrelsens hjemmeside den 30. september 2020. Du kan læse mere om praksisændringen her.”