Coronapas 01
Kvinde der arbejder ved computer
Sexchikane
Kontor

Coronapas på statslige arbejdspladser

Reglerne om fremvisning af coronapas på de statslige arbejdspladser er trådt i kraft. Læs mere her:

Hjemmearbejde på statslige arbejdspladser

Find vejledning, værktøjer og inspiration til gode, lokale og langsigtede løsninger:

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Fysisk tilbagevenden til arbejdspladserne

Det kræver både omtanke og omstilling, når medarbejdere vender tilbage til deres arbejdsplads efter længere tids hjemmearbejde. Vi har samlet viden, gode råd og værktøjer, så du kan blive klædt på til dine medarbejderes tilbagevenden og skabe en vellykket reboarding.

Få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus (covid-19):

Se vores temaside om corona-situtationen og dens indflydelse på de statslige arbejdspladser:

Læs cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. på det statslige overenskomst- og aftaleområde:

Hjemmearbejde på statslige arbejdspladser

Din trivsel som leder er vigtig

Årets sidste ledelsessalon åbner tirsdag den 14. december kl. 08:30. Her får du mulighed for at sætte fokus og blive klogere på din trivsel som leder.…

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

"Staten skal som arbejdsgiver forebygge seksuel chikane på alle niveauer. Og der skal være klare og kendte retningslinjer, der beskriver, hvordan vi griber ind og håndterer det, hvis det alligevel sker. Det skal være trygt at gå på arbejde!”

Signe Friberg Nielsen, direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Forebyggelse, kortlægning og håndtering på arbejdspladsen

På vores temaside finder du retningslinjer, inspiration og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Ledelsesudvikling

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne.

Overenskomster

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår overenskomster og aftaler for de ansatte i staten.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling kan være med til at ruste den offentlige sektor til fremtiden, og sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen.

Rekruttering

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der gør, at staten skal blive bedre til at tiltrække kandidater.

Samarbejde og arbejdsmiljø

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.