Kvinde der arbejder ved computer
Kontor
MEDST Corona Forside V1 (003)
Sexchikane

Hjemmearbejde på statslige arbejdspladser

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har gennemgået de foreløbige erfaringer med hjemmearbejde på statens arbejdspladser og præsenterer nu en temaside om emnet.

Fysisk tilbagevenden til arbejdspladserne

Det kræver både omtanke og omstilling, når medarbejdere vender tilbage til deres arbejdsplads efter længere tids hjemmearbejde. Vi har samlet viden, gode råd og værktøjer, så du kan blive klædt på til dine medarbejderes tilbagevenden og skabe en vellykket reboarding.

Aktuelt om corona-situationen

Vi rådgiver departementer og større styrelser om de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus. Vi opdaterer løbende de retningslinjer, som bliver påvirket af coronasituationen.

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Ledelsesugen i uge 44

I Ledelsesugen inviteres ledere på alle niveauer i den offentlige sektor til at sætte særligt fokus på offentlig ledelse.

Videnscafé om psykisk arbejdsmiljø

Torsdag i uge 44 inviteres statslige ledere til videnscafé om ledelse af samarbejdet om psykisk arbejdsmiljø.

Virtuel videnscafé om Entreprenørstaten

Bogaktuelle Sigge Winther Nielsen stiller skarpt på demokratiet og peger på det store og centrale spørgsmål: Kan vi skabe forandringer politisk?

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

"Staten skal som arbejdsgiver forebygge seksuel chikane på alle niveauer. Og der skal være klare og kendte retningslinjer, der beskriver, hvordan vi griber ind og håndterer det, hvis det alligevel sker. Det skal være trygt at gå på arbejde!”

Signe Friberg Nielsen, direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Ideer til forebyggelse, kortlægning og håndtering af seksuel chikane

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Coronavirus (covid-19)

Ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med corona-situationen

Ledelsesudvikling

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne.

Overenskomster

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår overenskomster og aftaler for de ansatte i staten.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling kan være med til at ruste den offentlige sektor til fremtiden, og sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen.

Rekruttering

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der gør, at staten skal blive bedre til at tiltrække kandidater.

Samarbejde og arbejdsmiljø

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.