Kontor
COLOURBOX7208907
MEDST Corona Forside V1 (003)
Sexchikane

Fysisk tilbagevenden til arbejdspladserne

Flere vil det næste stykke tid vende gradvis tilbage til deres arbejdsplads efter længere tids hjemmearbejde. Det kræver både omtanke og omstilling. Vi har samlet viden, gode råd og værktøjer, så du kan blive klædt på til dine medarbejderes tilbagevenden.

Få vores nyhedsbreve i din indbakke

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sender løbende nyhedsbreve ud om blandt andet ledelse og udvikling i staten og om de statslige overenskomster.

Aktuelt om corona-situationen

Vi rådgiver departementer og større styrelser om de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus. Vi opdaterer løbende de retningslinjer, som bliver påvirket af coronasituationen.

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Coronavirus (covid-19)

De statslige overenskomstforhandlinger 2021 (OK21)

Nu er der åbent for tilmelding til efterårets ledelsesudviklingsforløb 'Statslig Ledelse på Direktionsniveau'

Forløbet er et nyt og højaktuelt ledelsesudviklingsforløb skræddersyet til vicedirektører, afdelingschefer og tilsvarende ledelsesniveauer i staten.

Tag den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Statslige ledere med personaleansvar kan nu igen få den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Nyt hold starter til oktober.

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

"Staten skal som arbejdsgiver forebygge seksuel chikane på alle niveauer. Og der skal være klare og kendte retningslinjer, der beskriver, hvordan vi griber ind og håndterer det, hvis det alligevel sker. Det skal være trygt at gå på arbejde!”

Signe Friberg Nielsen, direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Ideer til forebyggelse, kortlægning og håndtering af seksuel chikane

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Ledelsesudvikling

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne.

Overenskomster

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår overenskomster og aftaler for de ansatte i staten.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling kan være med til at ruste den offentlige sektor til fremtiden, og sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen.

Rekruttering

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der gør, at staten skal blive bedre til at tiltrække kandidater.

Samarbejde og arbejdsmiljø

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.