Webinar (1)
Håndtryk
MEDST Corona Forside V1 (003)
Virtuel.Ledelse.Forside
Sexchikane
Tokvinderisamtale (1)

Informationsmøder om OK21 (webinar)

De statslige overenskomstresultater er nu endeligt vedtaget. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen inviterer derfor statens arbejdsgivere til informationsmøder om OK21-resultaterne. Informationsmøderne er målrettet ledere i staten og medarbejdere i HR-funktioner på statslige arbejdspladser.

Statens overenskomstresultater er stemt hjem

De statslige overenskomstresultater er nu endeligt vedtaget. Det har Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne meddelt Skatteministeriet den 20. april 2021. Det betyder, at løn og ansættelsesvilkår for statens ansatte de næste 3 år er faldet på plads.

Aktuelt om corona-situationen

Vi rådgiver departementer og større styrelser om de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus. Vi opdaterer løbende de retningslinjer, som bliver påvirket af coronasituationen.

Virtuel ledelse

Det virtuelle rum byder på en lang række muligheder og greb, man som leder kan gøre brug af i sin dagligdag for at sikre sammenhængskraft, motivation og trivsel, når der arbejdes på distancen.

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Overenskomst for medarbejderne i staten

Se de endelige resultater af overenskomstforhandlingerne på statens område i 2021 (OK21)

Vær med når vi inviterer til virtuelle arrangementer om ledelse

Få det bedste ud af Ledelsesugen i din organisation

Den 2. juni afholder vi virtuel workshop med masser af inspiration og ideer til, hvordan offentlige organisationer kan sætte fokus på ledelse i uge 44…

Hvilken fremtid venter de statslige ledere?

- Det kommer til debat i den virtuelle videnscafé fredag den 28. maj. Her vil vi sætte fokus på de vigtigste dagsordner for statslig ledelse anno 2021…

Ledelsessalon om ledelse på distancen

I vores ledelsessalon, som finder sted 3. og 8. juni, kan du dele erfaringer og refleksioner fra corona-tiden med andre statslige ledere.

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

"Staten skal som arbejdsgiver forebygge seksuel chikane på alle niveauer. Og der skal være klare og kendte retningslinjer, der beskriver, hvordan vi griber ind og håndterer det, hvis det alligevel sker. Det skal være trygt at gå på arbejde!”

Signe Friberg Nielsen, direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Ideer til forebyggelse, kortlægning og håndtering af seksuel chikane

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Coronavirus (covid-19)

Ledelsesudvikling

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne.

Overenskomster

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår overenskomster og aftaler for de ansatte i staten.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling kan være med til at ruste den offentlige sektor til fremtiden, og sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen.

Rekruttering

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der gør, at staten skal blive bedre til at tiltrække kandidater.

Samarbejde og arbejdsmiljø

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.