Soeren Kryhlmand1
Tokvinderisamtale (1)
MEDST Corona Forside V1 (003)
Virtuel.Ledelse.Forside
Sexchikane

Ny ledelsesambassadør

Regeringen, KL og Danske Regioner har udpeget Beskæftigelsesministeriets departementschef Søren Kryhlmand som ny ledelsesambassadør i 2021. Søren Kryhlmand skal bidrage til debatten om ledelse i den offentlige sektor.

Overenskomstforlig for medarbejderne i staten

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne har indgået overenskomstforlig for statens 195.000 medarbejdere.

Aktuelt om corona-situationen

Vi rådgiver departementer og større styrelser om de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus. Vi opdaterer løbende de retningslinjer, som bliver påvirket af coronasituationen.

Virtuel ledelse

Det virtuelle rum byder på en lang række muligheder og greb, man som leder kan gøre brug af i sin dagligdag for at sikre sammenhængskraft, motivation og trivsel, når der arbejdes på distancen.

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Coronavirus (covid-19)

Invitation: Hvad kommer til at tegne offentlig ledelse i 2021? Virtuel samtalesalon med ledelsesambassadør Jette Runchel, Søren Kryhlmand og Christian Boel. Den 12. marts kl. 12.00 – 12.45

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

"Staten skal som arbejdsgiver forebygge seksuel chikane på alle niveauer. Og der skal være klare og kendte retningslinjer, der beskriver, hvordan vi griber ind og håndterer det, hvis det alligevel sker. Det skal være trygt at gå på arbejde!”

Signe Friberg Nielsen, direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Ideer til forebyggelse, kortlægning og håndtering af seksuel chikane

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Ledelsesudvikling

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne.

Overenskomster

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår overenskomster og aftaler for de ansatte i staten.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling kan være med til at ruste den offentlige sektor til fremtiden, og sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen.

Rekruttering

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der gør, at staten skal blive bedre til at tiltrække kandidater.

Samarbejde og arbejdsmiljø

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.

”Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ændrer pr. 1. januar 2021 praksis for tilkendelse af tilskadekomstpension til forhenværende tjenestemænd.

Praksisændringen er varslet på styrelsens hjemmeside den 30. september 2020. Du kan læse mere om praksisændringen her.”