Tokvinderisamtale (1)
Kvinde.Planche.Gruppe
forhandlingsmøde

Samarbejde

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Ledelse

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udvikler og implementerer ledelsesudviklingsforløb.

Rekruttering og opstart

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der betyder, at staten skal blive endnu bedre til at tiltrække kandidater og til at fastholde dem.

Ledelsesudvikling

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne.

Overenskomster

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår overenskomster og aftaler for de ansatte i staten.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling kan være med til at ruste den offentlige sektor til fremtiden, og sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen.

Rekruttering

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der gør, at staten skal blive bedre til at tiltrække kandidater.

Samarbejde og arbejdsmiljø

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.