Til medarbejdere: Svar på spørgsmål om coronavirus/COVID-19

Læs om, hvordan du som medarbejder er stillet og skal forholde dig under beredskabet iværksat som følge af coronavirus/COVID-19.

Til arbejdsgivere: Ansættelsesretlig rådgivning om coronavirus/covid-19

Medarbejder-og Kompetencestyrelsens arbejdsgiverrådgivning er lukket til og med den 13. april 2020 grundet ferie.

Ledelsesudvikling

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne.

Overenskomster

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår overenskomster og aftaler for de ansatte i staten.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling kan være med til at ruste den offentlige sektor til fremtiden, og sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen.

Rekruttering

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der gør, at staten skal blive bedre til at tiltrække kandidater.

Samarbejde og arbejdsmiljø

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.