Tokvinderisamtale (1)
Kvinde.Planche.Gruppe
forhandlingsmøde

Samarbejde

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Ledelse

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udvikler og implementerer ledelsesudviklingsforløb.

Rekruttering og opstart

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der betyder, at staten skal blive endnu bedre til at tiltrække kandidater og til at fastholde dem.

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

"Seksuel chikane er helt uacceptabelt - også på de statslige arbejdspladser. Staten skal som arbejdsgiver forebygge seksuel chikane på alle niveauer. Og der skal være klare og kendte retningslinjer, der beskriver, hvordan vi griber ind og håndterer det, hvis det alligevel sker. Det skal være trygt at gå på arbejde!”

Signe Friberg Nielsen, direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Ledelsesudvikling

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne.

Overenskomster

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår overenskomster og aftaler for de ansatte i staten.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling kan være med til at ruste den offentlige sektor til fremtiden, og sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen.

Rekruttering

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der gør, at staten skal blive bedre til at tiltrække kandidater.

Samarbejde og arbejdsmiljø

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.

”Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ændrer pr. 1. januar 2021 praksis for tilkendelse af tilskadekomstpension til forhenværende tjenestemænd.

Praksisændringen er varslet på styrelsens hjemmeside den 30. september 2020. Du kan læse mere om praksisændringen her.”