MEDST Corona Forside V1 (003)
Coronapas 01
Tokvinderisamtale (1)
Sexchikane

Gradvis tilbagevenden til statslige arbejdspladser

Fra søndag den 16. januar 2022 lempes begrænsningerne for fysisk fremmøde på statslige arbejdspladser gradvist.

Coronapas på statslige arbejdspladser

Reglerne om fremvisning af coronapas på de statslige arbejdspladser er trådt i kraft. Læs mere her:

Akademikeroverenskomsten er på gaden

Ny overenskomst for akademikere i staten er færdigredigeret. Den implementerer aftalen fra OK21.

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus (covid-19):

Se vores temaside om corona-situtationen og dens indflydelse på de statslige arbejdspladser:

Find information om en række forhold med relevans for statslige arbejdspladser under corona:

Coronapas på statslige arbejdspladser

Akademikeroverenskomsten er på gaden

Skatteministeriet og akademikerorganisationerne har færdigredigeret ny overenskomst for akademikere i staten. Den implementerer aftalen fra OK21.

Seksuel chikane – forebyggelse, kortlægning og håndtering

"Staten skal som arbejdsgiver forebygge seksuel chikane på alle niveauer. Og der skal være klare og kendte retningslinjer, der beskriver, hvordan vi griber ind og håndterer det, hvis det alligevel sker. Det skal være trygt at gå på arbejde!”

Signe Friberg Nielsen, direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Forebyggelse, kortlægning og håndtering på arbejdspladsen

På vores temaside finder du retningslinjer, inspiration og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Hjemmearbejde på statslige arbejdspladser

Ledelsesudvikling

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne.

Overenskomster

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår overenskomster og aftaler for de ansatte i staten.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling kan være med til at ruste den offentlige sektor til fremtiden, og sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen.

Rekruttering

Den offentlige sektor står foran en række demografiske og teknologiske forandringer, der gør, at staten skal blive bedre til at tiltrække kandidater.

Samarbejde og arbejdsmiljø

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.