Medarbejder- og Kompetencestyrelsens HR-værktøjer

PAV (Personale Administrative Vejledning)

PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv.

Rådgivning til statens arbejdsgivere

Vi rådgiver om anvendelse og fortolkning mv. af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens egne regler samt overenskomster og aftaler indgået af styrelsen.