Vores organisation

I organisationsdiagrammet herunder kan du se, hvordan vi er organiseret i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Styrelsen består af en direktion, fem kontorer og et center.

Organisationsdiagram 18.01.2022

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen blev etableret som styrelse i Skatteministeriets koncern den 1. oktober 2019. Det skete som resultat af en ressortomlægning, der fulgte efter folketingsvalget i 2019.

Ressortomlægningen betød nemlig, at områderne overenskomstforhandlinger, løn, pension, ledelse og personale blev flyttet fra Finansministeriet til Skatteministeriet.  

Vi er cirka 100 medarbejdere i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og styrelsen har til huse i København.

Du kan læse mere om vores fem kontorer og om vores Center for Ledelse og Rekruttering her