Vores opgaver

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen varetager opgaver knyttet til overenskomstforhandlinger, løn, pension, ledelse og personale.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens opgave er at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, herunder forberede forhandlinger og indgå overenskomster og aftaler på det statslige område samt varetage opgaver i forhold til løn, ledelse og personale. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal sikre samarbejde med og rådgivning af statens arbejdsgivere og understøtte et godt samarbejde med de faglige organisationer. Styrelsen har også ansvaret for bl.a. tjenestemandspension og helbredssager vedrørende tjenestemænd.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal også sikre gode rammebetingelser og udvikle ledelse og personale gennem tiltag og aktiviteter inden for ledelsesudvikling og HR, herunder kompetenceudvikling og rekruttering mv. Formålet er at understøtte arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i deres arbejdsopgaver.

Engangsvederlag til styrelsesdirektør

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for 2020 udgør 50.000 kr.