Ledelsesudvikling

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udvikler og implementerer lederudviklingsforløb.

HR

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen arbejder for at skabe rammer, der bidrager til sunde, attraktive og velfungerende offentlige arbejdspladser.

Kompetenceudvikling

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen arbejder for sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen, så kerneopgaven løses bedst muligt.

Rekruttering

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen bidrager til arbejdet med at styrke rekrutterings- og opstartsprocesser på statens arbejdspladser.

Arbejdsmiljø

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen understøtter arbejdet med at sikre et sundt arbejdsmiljø på statens arbejdspladser.

Samarbejde

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen bidrager til arbejdet med at skabe gode rammer om samarbejde og dialog på statens arbejdspladser.