Ledelses- og kompetenceaftalen

Læs mere om ledelses- og kompetenceaftalen indgået mellem regeringen, KL og Danske Regioner

Ledelse

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udvikler de statslige ledere gennem ledelsesudviklingsforløb og aktiviteter, og ved at dele viden og inspiration f…

HR

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen arbejder for at skabe rammer, der bidrager til sunde, attraktive og velfungerende offentlige arbejdspladser.

Arbejdsmiljø

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen understøtter arbejdet med at sikre et sundt arbejdsmiljø på statens arbejdspladser.

Samarbejde

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen bidrager til arbejdet med at skabe gode rammer om samarbejde og dialog på statens arbejdspladser.

Kompetenceudvikling

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen arbejder for at sikre, at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen, så kerneopgaven løses bedst muligt.

Rekruttering

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen bidrager til arbejdet med at styrke rekrutterings- og opstartsprocesser på statens arbejdspladser.

Overenskomster

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forhandler og indgår overenskomster og aftaler for medarbejderne i staten.