Ledelse

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udvikler og implementerer lederudviklingsforløb.

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne. God ledelse sætter retning og skaber motivation. God ledelse handler om at skabe balance mellem udvikling og stabilitet. Vi har brug for dygtige ledere til at lede driften og engagere medarbejderne. Vi har brug for nærværende ledere, der afsætter tid til refleksion og formår at omsætte ny viden til handling.