Ledelse

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udvikler de statslige ledere gennem Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS). Vi ønsker at inspirere de statslige ledere gennem værktøjer, viden og ledernes egne fortællinger fra hverdagen.

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne. God ledelse sætter retning og skaber motivation. God ledelse handler om at skabe balance mellem udvikling og stabilitet. Vi har brug for dygtige ledere til at lede driften og engagere medarbejderne. Vi har brug for nærværende ledere, der afsætter tid til refleksion og formår at omsætte ny viden til handling.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen arbejder med ledelse i flere spor. Vores Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) tilbyder en lang række ledelsesudviklingsforløb tilpasset ledere på forskellige niveauer. Som en central del af ledelses- og kompetenceaftalen implementerer vi også i samarbejde med Danske Regioner og KL en række initiativer, som støtter udviklingen af ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor.