Arbejdsmiljø

Et godt fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø er afgørende for at sikre attraktive, sunde og velfungerende arbejdspladser i staten.

Offentlige ledere og ansatte har behov for rammer, kompetencer og redskaber, der skaber det ekstra overskud, som gør den store forskel for borgere og virksomheder i hverdagen. Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at det kan lykkes. Ledelsen skal have fokus på at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der bidrager til arbejdsglæde, trivsel og god opgaveløsning.

Arbejdsmiljøarbejdet sker lokalt på statens arbejdspladser og det er en fælles opgave for ledere og medarbejdere. På den enkelte arbejdsplads bør der være en veldefineret proces og struktur for arbejdsmiljøarbejdet, der understøtter den overordnede strategi og opgaveløsning. Det kan blandt andet ske ved at:

  • Der arbejdes aktivt med at skabe et godt og tillidsfuldt lokalt samarbejde.
  • Der er en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere med henblik på blandt andet at sikre, at alle på arbejdspladsen tager et fælles ansvar for arbejdsmiljøet.
  • Strategien for arbejdet med arbejdsmiljøet har fokus på, hvordan det understøtter løsningen af kerneopgaven.
  • Der er et kendskab til faktorer, der kan have en betydning for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen

Organisering og samarbejde om arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøarbejdet tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads. Derfor skal organiseringen af og samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet også afspejle den lokale kontekst.

Læs mere om organisering af og samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)


Hvert tredje år skal statslige arbejdspladser gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) og en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) for at tage en temperaturmåling på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Læs mere om arbejdspladsvurderinger

Læs mere om medarbejdertilfredshedsundersøgelser


Forebyggelse af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden


Arbejdsgiveren er som en del af arbejdsmiljøarbejdet forpligtet til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. Pligten omfatter både fysisk og psykisk vold.

Læs mere om arbejdsgiverens pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden

Kontakt

Birthe Oest Larsen
Chefkonsulent
Kontor for Arbejdsmiljø, Samarbejde og Kompetenceudvikling (ASK)
M: biola@medst.dk
T: 35271142