Aktuelle initiativer vedrørende kompetenceudvikling

Staten, kommunerne og regionerne arbejder sammen om flere initiativer, der skal udvikle, forankre og mobilisere kompetencer og styrke ledelsen i den offentlige sektor. Herunder kan du læse mere om de initiativer der vedrører kompetenceudvikling.

Det tværoffentlige kompetenceråd

I et samarbejde mellem staten, regionerne og kommunerne nedsættes et tværoffentligt kompetenceråd, der skal sikre en bedre løsning af velfærdsopgaven for borgerne – på tværs af de 3 sektorer.
Rådet skal skabe debat om kompetenceudvikling, inspirere med redskaber og gode cases. Rådet vil have et særligt fokus på hvad den teknologiske og digitale udvikling betyder for velfærdsområderne, og hvilke kompetencer der er nødvendige for at kunne løse opgaven for borgeren bedst muligt.

Kompetenceudvikling med effekt

For at den offentlige sektor kan yde bedst mulig velfærd for borgeren, kræver det, at offentligt ansatte har kompetencer til at udføre deres daglige arbejde. Derfor ønsker Kompetencerådet at bidrage med relevant viden og redskaber som kan anvendes lokalt, så kompetenceudvikling sker med den ønskede effekt.
Kompetencerådet vil igangsætte en undersøgelse af effekten af de nuværende indsatser i den offentlige sektor, og med afsæt i undersøgelsen vil rådet pege på relevante redskaber, som kan anvendes lokalt for at øge effekten af kompetenceudvikling og sikre en bedre anvendelse af kompetenceudviklingsmidlerne.

Rotationsforløb på tværs af den offentlige sektor

Rotationsforløb mellem offentlige arbejdspladser, på tværs af stat, regioner og kommuner, skal sikre større sammenhæng i den offentlige sektor.
Større sammenhæng i den offentlige sektor kommer af at offentlige ansatte på tværs af stat, regioner og kommuner mødes og udveksler erfaringer, opbygger kompetencer og får ny viden. I tæt samarbejde med KL og Danske Regioner undersøges det derfor, hvor det er mest relevant at understøtte sammenhæng i opgaveløsningen via rotationsforløb eller lignende modeller for kortere og længere forløb.

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Med afsæt i den nyeste viden giver Lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø ledere i staten redskaber og metoder, der kan understøtte en bæredygtig teamkultur og styrke det psykiske arbejdsmiljø. Du kan læse mere om uddannelsen her.