Uoverensstemmelser i samarbejdsudvalget

Uoverensstemmelser om fortolkning af eller eventuelt brud på Samarbejdsaftalen skal som udgangspunkt løses i samarbejdsudvalget (SU). Samarbejdssekretariatet bistår gerne med rådgivning, vejledning og mægling.

Er det ikke muligt at løse uoverensstemmelsen i SU, kan både ledelses- eller medarbejderrepræsentanter kræve, at den forelægges for arbejdspladsens hovedsamarbejdsudvalg (HSU), hvis arbejdspladsen har et HSU, og ellers kan uoverensstemmelsen sendes direkte til Samarbejdsnævnet.

Overholder ledelsen ikke sin informationspligt, kan medarbejdersiden i første omgang indskærpe over for ledelsen at pligten skal overholdes. Sker det forsat ikke kan arbejdersiden indbringe en klage for Samarbejdsnævnet. Kan der ikke opnås enighed i Samarbejdsnævnet i sager om fortolkning af og brud på aftalens bestemmelser, indbringes spørgsmålet for en voldgiftsret.

Hvis du vil indsende en klage til Samarbejdsnævnet, er det vigtigt at følge klagevejledningen. Du finder klagevejledning samt tidligere afgørelser på Samarbejdsnævnets hjemmeside her.