Andre ydelser

Andre ydelser dækker naturalydelser, udgiftsdækkende ydelser og jubilæumsgratiale. Reglerne findes i cirkulærer udsendt af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Ydelserne omfatter:

  • Naturalydelser, dvs. løndele, der ikke udbetales i form af penge
  • Udgiftsdækkende ydelser, dvs. ydelser, der dækker udgifter, som den ansatte har haft
  • Jubilæumsgratiale

Reglerne findes i cirkulærer, der udsendes af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Vi udsender særskilte cirkulærer om de satser, der bliver reguleret.

Reglerne gælder direkte for tjenestemænd. For overenskomstansatte gælder de kun, hvis dette er aftalt i (fælles-)overenskomsten/organisationsaftalen. For andre ansatte kun, hvis dette fremgår af kontrakten/regulativet.

Du kan i PAV læse videre om:

Reglerne om jubilæumsgratiale omfatter alle ansatte.

De øvrige regler er aftalt for tjenestemænd. For overenskomstansatte gælder reglerne kun, hvis dette er aftalt i (fælles)overenskomsten/organisationsaftalen. For andre ansatte gælder de kun, hvis dette fremgår af kontrakten/regulativet, fx ved en henvisning til tjenestemændenes regler eller til en (fælles)overenskomst/organisationsaftale.

Læs mere om personalegoder

Jubilæumsberegner

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udviklet en jubilæumsberegner, som kan lette HR-funktionernes behandling af jubilæumssager.

Læs mere om jubilæumsberegneren