Statens Gruppelivsordning

Tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og en række overenskomstgrupper er omfattet af statens gruppelivsordning, der yder dækning ved dødsfald og visse kritiske sygdomme.

Gruppelivsdækningen ophører ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

Dækningen ophører ved fratræden eller pensionering.

Ordningen er også beskrevet i PAV kapitel 34.

Læs mere - Link til retsinformation.dk