Generelt om overenskomstforhandlinger

Forhandlingsparter i staten

Skatteministeriet indgår overenskomster og aftaler for de ansatte i staten. De generelle spørgsmål forhandles mellem Skatteministeriet og CFU, mens Skatteministeriet forhandler med medlemsorganisationerne om de enkelte organisationsaftaler.

På arbejdstagernes side er der et stort antal organisationer, der hver især forhandler for deres medlemmer. Figuren nedenfor viser, hvilke centralorganisationer, der er på statens område, og hvordan de har valgt at organisere sig.

Centralorganisationerne på statens område

CO10 og LC har etableret fællesskabet Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

SKAF har sammen med OAO (det statslige område) og den del af Akademikerne, som repræsenterer tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte akademikere, et fælles forhandlingsudvalg kaldet CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg).

Hvad indgår i forhandlingerne på statens område?

Generelle spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår og rammeaftaler om fx ferie, barsel og kompetenceudvikling indgår i forhandlingerne mellem Skatteministeriet og CFU.

Selvstændige forhandlinger og kollektive overenskomster

Akademikerne er ikke repræsenteret af CFU for så vidt angår de overenskomstansatte akademikere. Det betyder, at der føres selvstændige forhandlinger mellem Skatteministeriet og Akademikerne for denne gruppe.
Kollektive overenskomster, der fastlægger specifikke løn- og ansættelsesvilkår for de forskellige personalegrupper, indgås mellem Skatteministeriet og de enkelte medlemsorganisationer.

Forhandlingerne er på enkelte områder delegeret til øvrige ministerier, styrelser og institutioner

Dette sker, når forhandlingerne omhandler personalegrupper, som kun findes inden for det pågældende område. For eksempel overenskomster for forsvarets personel og specifikke grupper på Det Kongelige Teater.


Link til yderligere fakta om de ansatte i staten (pdf)