Børnepension

Reglerne om børnepension og børnepensionstillæg findes i tjenestemandspensionslovens kapitel 4 (som følge af egenpension) eller kapitel 7 (som følge af opsat pension).
Du kan læse nærmere om reglerne for ret til børnepensionstillæg og børnepension i PAV kapitel 34.
Såfremt du har spørgsmål om ret til og udbetaling af børnepensionstillæg eller børnepension, kan du rette henvendelse til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 32 00 eller via borger.dk/tjenestemandspension.