Opsat pension

Opsat pension kan udbetales:

  1. Ved alder fra pensionsudbetalingsalderen mod et livsvarigt førtidspensionsfradrag i pensionen, eller fra folkepensionsalderen uden fradrag.
  2. Ved sygdom, hvis erhvervsevnen er nedsat til 50 pct. eller derunder.

Du kan beregne størrelsen af din opsatte pension på www.tjenestemandspension.dk 

Nærmer du dig pensionsudbetalingsalderen og har spørgsmål til pensioneringsprocessen, kontakt Udbetaling Danmark på tlf 70 12 32 00 eller via borger.dk/tjenestemandspension.

Læs mere - Personaleadministrative vejledning