Kortlæg sygefravær

Overblik over arbejdspladsens sygefravær giver et godt udgangspunkt for at arbejde strategisk med det arbejdsrelaterede sygefravær. En kortlægning over arbejdspladsens sygefravær kan skabe klarhed over, hvilke indsatser der skal igangsættes.

Statistik over jeres sygefravær

Kortlægning af sygefravær på en arbejdsplads kan ske på mange måder. Ofte bliver sygefravær kortlagt gennem sygefraværsstatistikker, der viser det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder eller årsværk fordelt på enheder og hele arbejdspladsen.

Det vigtigste er, at sygefraværsstatistikkerne giver mening for jeres arbejdsplads, og derfor er det også værd at overveje, om der er andre opgørelsesmetoder end gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder eller årsværk, der giver bedre mening for jer.

Det kunne eksempelvis være at opgøre sygefraværet på:

 • Langtids- og korttidssygefravær
 • Køn
 • Faggrupper
 • Længden af fraværsperioder

Regelmæssige opgørelser over sygefraværet på jeres arbejdsplads kan være med til at identificere, hvis der sker gradvise eller markante stigninger eller fald i sygefraværet. Ved at følge udviklingen i jeres sygefravær systematisk over tid kan I blandt andet få et indtryk af effekten af jeres indsatser på området.

Statens sygefraværsstatistikker bliver årligt lagt ud på vores hjemmeside. I kan bruge opgørelserne over statens sygefravær som inspiration til jeres egne statistikker eller til benchmarking.

Se statens sygefraværsstatistikker

Benchmarking af jeres sygefravær

Sammenligningen med andre arbejdspladser kan give jer et indtryk af, hvordan jeres arbejdsplads’ sygefravær placerer sig i forhold til andre. Det kan også give input til, hvilken strategi I skal vælge, og hvilke arbejdspladser I med fordel kan kontakte og søge sparring hos. Det kan fx være arbejdspladser, der har et lavere sygefravær, eller som ligner jer og har de samme udfordringer.

Benchmarker I jeres sygefravær med andres, skal I imidlertid være opmærksomme på, at sygefravær varierer med blandt andet køn, alder, jobfunktion og geografi. Det mest brugbare resultat får I derfor, hvis I sammenligner jer med arbejdspladser, der ligner jeres mest muligt.

I kan blandt andet bruge:

 • Statens benchmarkdatabase,
 • ISOLA (InformationsSystem Om Løn og Ansættelsesvilkår) eller
 • Sygefraværsstatistikkerne på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om Statens benchmarkdatabase

Læs mere om ISOLA

Konsekvenser af jeres sygefravær

Økonomi, produktivitet og løsning af kerneopgaven påvirkes af arbejdspladsens sygefravær. Det kan dokumenteres - også på den enkelte arbejdsplads.

Derfor kan det være værdifuldt for arbejdspladsen at undersøge:

 • Hvad jeres sygefravær koster i tabte lønkroner?
 • Hvad jeres sygefravær koster i tabte arbejdstimer?
 • Hvad jeres sygefravær koster i tabt produktion eller manglende resultater, dels hos de raske kolleger, og når den sygemeldte kommer tilbage?
 • Hvor mange kroner og hvor meget tid I investerer i arbejdsmiljøarbejdet pr. medarbejder?
 • Hvordan sygefravær, trivsel og resultater hænger sammen for de enkelte enheder på arbejdspladsen?

Relevant ledelsesinformation kan udarbejdes med få tal. At synliggøre sygefravær og trivsel for ledelsen med tal og økonomi kan give klarhed og kvalificere beslutningerne om en øget indsats for at sænke sygefraværet og forbedre trivslen.

APV og MTU til undersøgelse af jeres sygefravær

Arbejdspladsvurderingen (APV) skal gennemføres minimum hvert tredje år og skal kortlægge arbejdspladsens arbejdsmiljø. Det er obligatorisk at inddrage sygefraværet på arbejdspladsen i APV’en, men I bestemmer selv hvordan. APV’en er derfor en oplagt mulighed for at få mere viden om arbejdspladsens sygefravær.

Læs mere om Arbejdspladsvurderinger (APV)

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) skal måle medarbejdernes tilfredshed og trivsel herunder det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladsers sygefravær kan være påvirket af medarbejdernes tilfredshed, trivsel og psykiske arbejdsmiljø, derfor kan MTU’en give vigtig indsigt i, om arbejdspladsen har udfordringer med arbejdsrelateret sygefravær.

Læs mere om Medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU)

 

Læse mere - Inspiration til kortlægning af sygefraværet 

Find her inspiration til hvordan I kortlægger sygefraværet