Sygefraværsstatistik

I disse år er der stort fokus på at nedbringe sygefraværet. Vi stiller en række redskaber til rådighed, der kan bruges til at benchmarke arbejdspladsens sygefravær mod statens som helhed.

Sygefraværsstatistik

Du kan finde sygefraværsstatistikken i ISOLA, hvor du også kan sammenligne eget fravær med andre institutioners.

Vi udarbejder også en række tabeller med nøgletal til brug for udarbejdelse af årsrapporter. Dem kan du hente i tabellen herunder, fordelt på enten ministerområde (finanslovsparagraf), hovedkonto, fraværshændelsers varighed, fraværsårsag eller personalekategori:

Minister-område Hoved-konto Personale-kategori Fraværs-årsag Fraværshændelsers varighed
2018 2018 2018 2018 2018
2017 2017 2017 2017 2017
2016 2016 2016 2016 2016
2015 2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014 2014
2013 2013 2013 2013 2013
2012 2012 2012 2012 2012
2011 2011      
2010 2010      
2009 2009      
2008 2008      
2007 2007      
2006 2006      

Indberetningspligt

Statslige institutioner har pligt til at indberette fravær. Dette gælder sygefravær, fravær på grund af børns sygdom, fravær på grund af barsel/adoption og fravær på grund af særlige feriedage. Oplysningerne skal indberettes kvartalsvist.

Læs mere om indberetningspligten i Cirkulære om indberetning af fraværsoplysninger (2018)

Hent Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger 2014 (pdf)

Kortlægning af sygefraværet

På baggrund af tallene for din institution, kan du lave analyser af blandt andet sygefravær fordelt på personalekategori, forskellen på kort og langt sygefravær og meget andet.

Læs mere om kortlægning og analyse af sygefravær

 

Læs mere - Relevante publikationer