Sygefraværsstatistik

I disse år er der stort fokus på at nedbringe sygefraværet. Vi stiller en række redskaber til rådighed, der kan bruges til at benchmarke arbejdspladsens sygefravær mod statens som helhed.

Sygefraværsstatistik

Sygefraværet for statens medarbejdere bliver opgjort af Økonomistyrelsen. Alle data bliver hentet i statens database for personalestatistikker, ISOLA. Sygefraværet præsenteres på følgende to måder:

  • Sygefravær på ministerområder og institutioner
  • Sygefravær på institutioner over tid

Læs mere og tilgå statistikkerne på Økonomistyrelsens side for sygefraværsstatistik


Indberetningspligt

Statslige institutioner har til pligt på indberette fravær. Fraværet skal som minimum indberettes én gang i kvartalet, men kan med fordel indberettes oftere. Ansvaret for, at de indberettede fraværsdata er korrekte, er institutionens.

Læs mere om indberetningspligten i Cirkulære om indberetning af fraværsoplysninger (2022)

Hent Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger 2014 (pdf)

Kortlægning af sygefraværet

På baggrund af tal for din institution, kan du lave analyser af sygefravær på personalekategori, på kort og langt sygefravær og meget andet.

Læs mere om kortlægning og analyse af sygefravær

 

Læs mere - Relevant publikationer