Længerevarende sygefravær

Ved længerevarende sygefravær kan lederen og arbejdspladsen spille en central rolle i at sikre, at den sygemeldte medarbejder vender hurtigst muligt tilbage til arbejdet.

Kontakt under sygefraværet

4 uger efter en medarbejders 1. sygedag skal personale lederen senest holde en sygefraværssamtale med den sygemeldte medarbejder. Formålet med samtalen er at få afklaret, hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet.

Hent samtaleguide til sygefraværssamtaler (pdf)

Læs mere om regler og lovgivning i forbindelse med sygefravær i Den Personale-administrative Vejlednings (PAV) kapitel 24

Selvom det ikke er lovpligtigt, kan det være en god idé jævnligt at holde omsorgssamtaler med medarbejdere, der har længerevarende sygefraværsperioder.

Læs mere om omsorgssamtaler

Fokus på medarbejderens arbejdsevne

En hurtigere raskmelding af syge medarbejdere bliver mere sandsynligt ved at have en tæt tilknytning til arbejdspladsen og ved at fokusere på den sygemeldte medarbejders arbejdsevne i stedet for sygdommen Er der nogle af medarbejders arbejdsopgaver, som medarbejderen stadig kan varetage eller er der nye, som er mulige at varetage under sygdomsforløbet?

Læs mere om at være aktiv under sygdom

Forskellige erklæringer kan hjælpe personalelederen og den sygemeldte medarbejder med at få klarlagt omfanget af en medarbejders sygdom, samt om der er arbejdsopgaver medarbejderen kan varetage:

  • Mulighedserklæringen kan forlanges af arbejdsgiveren ved både kortvarigt og langvarigt sygefravær. Formålet er at få afdækket hvilke arbejdsopgaver medarbejderen kan varetage på trods af sygdommen.
  • Lægeerklæring/friattest kan kræves af arbejdsgiveren, hvis det vurderes, at det er nødvendigt med dokumentation for medarbejderens sygdom.
  • Varighedserklæring kan arbejdsgiveren kræve af ansatte, der følger funktionærloven ved mere end 14 dages sygefravær. En varighedserklæring er en udvidet lægeerklæring, hvor sygdommens forventede varighed fremgår.

En fastholdelsesplan kan anvendes ved medarbejdere med sygefravær på mere end 8 uger. Det er medarbejderen der anmoder om fastholdelsesplanen, men medarbejder og personaleleder, der i fællesskab udarbejder planen, der skal beskrive, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet.

Hent skabelon for en fastholdelsesplan, der er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) (docx)

Læs mere om regler og lovgivning i forbindelse med sygefravær i Den Personale-administrative Vejlednings (PAV) kapitel 24

Sparring om sygefraværet

Refleksion over håndtering af en sygemeldt medarbejders situation og egen ledelsesstil kan være nyttigt for en personaleleder med en eller flere sygemeldte medarbejdere. Sparringen kan komme fra en overordnet leder eller lederkollegaer på samme ledelsesniveau.

Fokus for sparring om håndtering af en sygemeldt medarbejder eller egen ledelsesstil kan fx være:

  • Hvor går grænsen mellem at bremse medarbejderen i at komme for hurtigt tilbage og samtidig tilskynde medarbejderen til at komme tilbage, når de er klar?
  • Hvordan sikre jeg et godt arbejdsmiljø for mine raske medarbejdere, når en medarbejders sygemelding giver øget opgavepres for de raske medarbejdere?
  • Hvordan sikrer jeg, at jeg ikke bliver for personligt eller følelsesmæssigt inddraget i den sygemeldte medarbejders sygdomsforløb?

Læs mere - Cases: Sygefravær

Find inspiration til jeres arbejde med sygefravær i casene fra statslige arbejdspladser

Læs mere - Samtaleskemaer

Her finder du inspiration til hvordan du som personaleleder håndterer samtaler om sygefravær med dine medarbejdere.